Skip to content

Roman villa dig video diary

In September 2021, the University of Chester and Wrexham Museum worked in partnership to excavate the remains of a Roman villa on the outskirts of Wrexham - the first ever to be found in the area.

Here we share the progress throughout the dig, including the finds that were uncovered and their potential to alter our understanding of Roman north-east Wales and north-west England.

More information

Dyddiadur fideo cloddio fila Rhufeinig

Yn ôl yn fis Medi 2021, roedd Prifysgol Caer ac Amgueddfa Wrecsam yn gweithio mewn partneriaeth i gloddio gweddillion fila Rufeinig ar gyrion Wrecsam - fila gyntaf i gael ei ddarganfod yn yr ardal.

Yma, rydym yn rhannu sut mae pethau’n symud ymlaen trwy’r prosiect, yn cynnwys y darganfyddiadau a’u potensial i newid ein dealltwriaeth o’r cyfnod Rhufeinig yng ngogledd-ddwyrain Cymru a gogledd-orllewin Lloegr.

Rhagor o wybodaeth

Dig Diary 1

Dig Diary 2

Dig Diary 3

Dig Diary 4

Dig Diary 5

Logo Logo Logo